Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

tos
18:56

August 25 2017

tos
22:12
7871 f1ec

August 09 2017

tos
20:51
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viacoldwater coldwater

June 17 2017

tos
22:30
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamyslodsiewnia myslodsiewnia

June 10 2017

tos
10:31
Tak bardzo boję się stracić coś, co kocham, że nie chcę kochać niczego.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaxironical xironical

June 05 2017

tos
19:59
5251 985a 500
Reposted fromrol rol viaxironical xironical

May 10 2017

tos
20:27
1199 c688
tos
20:21
Jest jednym z mężczyzn, przez których płakałam i zarazem jedynym, do którego nie miałam o to żalu. Nie zasłużył na to aby wiedzieć, że go kocham.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaoversensitive oversensitive
tos
20:19

Niezadowolenie z siebie to podstawa każdego prawdziwego talentu – pisał Antoni Czechow. Niezadowolenie z siebie i z życia to depresja – podają poradniki kobiece. Komu ufać?

Całe życie towarzyszy mi poczucie niewystarczającego zadowolenia z siebie. Bez względu na to, ile komplementów bym nie usłyszała, nagród nie zdobyła, cały czas mam poczucie, że mogłam zrobić coś jeszcze lepiej. Lepiej rozpocząć dzień, lepiej wyglądać, więcej pracować, mądrzej wydać pieniądze, zrobić coś szybciej, wolniej, dokładniej. Ładniej narysować na oku kreski, być mądrzejszą, zabawniejszą, bardziej elokwentną. Mieć coś do powiedzenia na każdy temat, nie jąkać się w wywiadach telewizyjnych. Rozsądniej wybrać,  modniej się ubrać, wcześniej kłaść się spać, pewniej prowadzić samochód, częściej odmawiać, mniej się martwić.

Pożyteczniej wykorzystywać wolny czas, ładniej wychodzić na zdjęciach, dokładniej przewidzieć własną przyszłość.

Lepiej zakończyć ten tekst…

tos
18:54
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012

April 30 2017

tos
03:14
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.

April 25 2017

tos
20:20
7077 2d14
Reposted fromjestemzero jestemzero viatwice twice

April 24 2017

tos
21:52
Wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life...
— I dont wanna live forever

April 08 2017

tos
12:01
7205 974a
Reposted fromdusix dusix viaawaken awaken

April 03 2017

tos
21:20
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viacoldwater coldwater

April 01 2017

tos
09:52
Dojrzałość jest gorzkim rozczarowaniem, na które nie ma lekarstwa, chyba że uznamy za jakieś lekarstwo śmiech.
— Kurt Vonnegut, "Kocia kołyska"
Reposted frommarysia marysia viamisery misery

March 27 2017

tos
20:00
2677 9a08
Reposted fromnyaako nyaako viaawaken awaken

March 03 2017

tos
20:29
1724 1936 500
Reposted fromsoeasy soeasy viamisery misery

February 27 2017

tos
22:42
1093 20e7 500
Reposted fromohshit ohshit viamisery misery

February 21 2017

tos
19:39
1367 528e 500
Reposted fromfemme femme viaforeveryoung foreveryoung
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl