Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2019

tos
21:49
7881 9e35 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viaRedPenny RedPenny

October 19 2018

tos
21:42
Nie ma nic gorszego niż kochać faceta, który nigdy nie przestanie Cię rozczarowywać.
— "House M.D."
Reposted fromimyours imyours viamy-life my-life

March 27 2018

tos
11:58

March 25 2018

tos
19:18
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viamisery misery
tos
19:15
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viamisery misery

March 08 2018

tos
20:47
przez żarty mówi się wiele prawdy
— autopsja
Reposted fromkarr4mba karr4mba viamyslodsiewnia myslodsiewnia

January 16 2018

tos
19:07
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagriber griber

December 16 2017

tos
15:50
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viamyslodsiewnia myslodsiewnia
tos
15:48

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.

November 11 2017

tos
14:49
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
tos
13:08
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
tos
12:31
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viacoldwater coldwater

November 03 2017

tos
20:14
Reposted fromolgazet olgazet viamyslodsiewnia myslodsiewnia

August 31 2017

tos
18:56

August 25 2017

tos
22:12
7871 f1ec

August 09 2017

tos
20:51
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viacoldwater coldwater

June 17 2017

tos
22:30
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamyslodsiewnia myslodsiewnia

June 10 2017

tos
10:31
Tak bardzo boję się stracić coś, co kocham, że nie chcę kochać niczego.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaitcouldbeworse itcouldbeworse

June 05 2017

tos
19:59
5251 985a 500
Reposted fromrol rol viaitcouldbeworse itcouldbeworse

May 10 2017

tos
20:27
1199 c688
Reposted fromwhoisjimmy whoisjimmy viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl